I need help with my penn foster developing ideas essay reddit essay help can someone help me with my essay

Tầm nhìn:

Trở thành một công ty hàng đầu khu vực miền Nam nói riêng và nước Việt Nam nói chung, hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Trong đó, đầu tư, phát triển, kinh doanh, thẩm định giá bất động sản làm ngành nghề chủ lực, tạo ưu thế phát triển bền vững, mở rộng phạm vi kinh doanh, phát triển thị trường ra khu vực ASEAN và Châu Á.

Sứ mệnh:

Đất Phương Nam hoạt động nhằm cung cấp sản phẩm bất động sản chất lượng và dịch vụ pháp lý hồ sơ tốt nhất, tạo niềm tin & sự hài lòng cho khách hàng. Không ngừng nâng cao mức sống đem lại giá trị lợi ích cho các nhân viên, đóng góp tích cực cho công đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Giá trị cốt lõi:

“Đức” – “Khi kinh doanh, hãy nghĩ điều gì lớn hơn tiền, tiền ắt sẽ chảy vào túi của chúng ta”. Liệu các công ty khi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có dám nghĩ điều gì đó cao hơn tiền hay không? Điều đó chỉ có thể thực hiện khi tôi, bạn, tất cả chúng ta có nhận thức đúng đắn về vấn đề: Đạo đức trong kinh doanh.

“Tâm” – Giữ gìn tâm trong sáng bên cạnh việc tránh xa các điều phi pháp và phi đạo đức trong kinh doanh. Khi chữ tâm có mặt trong kinh doanh và làm từ thiện, phước lộc ngày càng được tăng trưởng. Doanh nghiệp có lòng từ bi sẽ ngày càng giàu mạnh hơn, sống có tình người và tâm tử tế hơn và góp phần xây dựng một môi trường sống giàu lòng tương thân và tương trợ.

“Nhẫn” – Con người sống trong một môi trường đầy sự cạnh tranh, đa số đều có cảm giác vô cùng gấp rút, tâm tư thay đổi, chuyển động và phong phú. Mọi người đều muốn nhân cơ hội tốt đẹp này làm việc kiếm nhiều tiền, làm nên nghiệp lớn, làm rạng rỡ giá trị nhân sinh của bản thân, tìm được vị trí ổn định cho mình. Nhưng thời thế chỉ cung cấp cơ hội, chứ không đảm bảo cho mỗi người đều có thể đạt được thành công. Nhẫn là hành vi của người mạnh, là phương thức của người thành công và là sách lược của người chiến thắng. Trong cuộc sống và công việc “ Chữ Nhẫn” sẽ tạo cho chúng ta cơ hội, làm cho chúng ta có được sự phát triển và thành công.